Sinteza Declarației 600 -ANAF - 2018 - Cine, ce și când declara/plătește ?
Publicat in data de 2018-01-19 | de Aur_el

Sinteza Declaratia 600

 

 

Intro

Guvernul a dat anul trecut OUG 79/2017, care prevedea trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat. În noua filosofie, guvernanţii au hotărât că nu mai pot face reţinerea la sursă a contribuţiilor sociale, ca până acum, pentru că, spun experţii Ministerului de Finanţe, exista riscul ca o persoană fizică ce avea venituri libere din mai multe surse risca să fie impozitată pe fiecare în parte. Şi au ales o “cale mai uşoară”, în viziunea lor, oferind publicului varianta plăţii contribuţiilor, la nivelul salariului minim, pentru o singură sursă de venit independentă şi făcând abstracţie de contribuţiile plătite pentru salariu de aceeaşi persoană.

Nota redacţiei(n.a. a ECONOMICA.net): modificări de asemenea natură trebuia comunicate în clar largului public implicat de către autorităţile îndreptăţite şi obligate de funcţie să facă acest lucru. În caz că lucrurile se vor schimba în următoarele zile, ţine doar de deciziile şi reinterpretările Ministerului Finanţelor sau de decizii ale Parlamentului României(http://www.economica.net/declaratia-600-pe-intelesul-tuturor-cum-trebuie-s-o-completezi-plata-trimestriala-minima-2-000-de-lei-expertii-ministerului-de-finante_148901.html#ixzz54YRxUyOY)

Cine, ce si cand declara/plateste?

Daca persoana fizica rezidenta a realizat în anul 2017 unul sau mai multe categorii de venituri nesalariale(excluzand deci salarii, prime, bonusuri, tichete de masă, de vacanţă sau alte stimulente care sunt de natura salariala)dintre cele enumerate mai jos, iar suma depaseste valoarea de 22.800 lei, persoana fizica va depune Declaratia 600 si are în mod obligatoriu calitate de contribuabil la sistemul public de sanatate.

Veniturile extrasalariale la care facem referire sunt urmatoarele:

  1. venituri din activitati independente, unde regasim în principal veniturile din practicarea unei profesii libere sau a unei meserii, venituri din activitati de comert sau prestari de servicii, venituri din drepturi de proprietate intelectuala/drepturi de autor (articolele 68-70 din Codul fiscal);
  2. venituri din investitii, unde regasim în principal venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din tranzactii cu parti sociale si actiuni, venituri din lichidarea unei persoane juridice (articolele 94-97 din Codul fiscal);
  3. venituri din cedarea folosintei bunurilor – chirii, arenda (articolele 84-87 din Codul fiscal);
  4. venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, fie ca sunt supuse transelor de venit, fie ca se aplica sistemul real (articolul 104-116 din Codul fiscal);
  5. venituri din alte surse, cum ar fi venituri din contracte civile, decontarea unor cheltuieli personale ale participantilor la societate etc. (articolele 114-116 din Codul fiscal);
  6. venitul brut din asocierile persoanei fizice cu persoane juridice pentru realizarea unei activitati economice (titlul II, titlul III, respectiv art. 125 alin. (7)-(8) Codul fiscal).

(https://www.romaniatv.net/declaratia-600-cine-trebuie-sa-o-depuna-afla-pana-cand-o-poti-trimite-la-anaf_398423.html)

Conform Codului fiscalarticolul 67 - veniturile din activităţi independente sunt:

(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective.
(3) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.
(https://www.noulcodfiscal.ro/titlu-4/capitol-2/)

 

CAS (contributii la pensie) si CASS (contributii la sanitate)

De la 1 ianuarie 2018, în cazul contribuabililor persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, CAS și CASS se datorează astfel:

- CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);

- CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).

Începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numărul activităților desfășurate și de nivelul venitului realizat, când acesta este cel puțin egal cu plafonul minim, CAS (25%) se datorează la un venit ales cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară (1.900 lei în anul 2018), iar CASS (10%) se datorează la salariul de bază minim brut pe țară.

Formularul 600 se depune doar de către persoanele care realizează venituri (diferite de cele salariale)cel puțin egale cu plafoanele minime menționate. Persoanele fizice care obțin venituri sub plafon nu au obligația depunerii declarației, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale. Stabilirea termenului de 31 ianuarie pentru depunerea Formularului 600 are în vedere continuitatea contributivității persoanelor fizice în sistemul de asigurări de pensii și de sănătate.(https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20180110194349_cp28_10.01.2018_%20formularul600.pdf)

Concluzie

Toate persoanele fizice care au realizat în 2017 alte venituri decât cele de natură salarială, chiar dacă au şi calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime – adică 22.800 lei (12 luni x 1.900 lei salariul minim), au obligaţia să depună la autoritatea fiscală Formularul 600. Concomitent, plătesc suplimentar contribuţii de sănătate plafonate la zece salarii minime. Aceasta în condiţiile în care respectivele persoane plătiseră deja contribuţii în calitate de salariaţi… (http://www.mediafax.ro/economic/pnl-formularul-600-este-o-birocratie-fiscala-absurda-pentru-sanctionarea-cetatenilor-activi-16926900)

Cazuri particulare si situatii discutate pe www.pontbursier.ro:

Sanctiuni, decizii de impunere, termene de plata

Surse din ANAF au declarat că sancţiunea pentru nedepunerea Declaraţiei 600 este amenda de la 500 la 1.000 de lei. Însă, ar exista un acord, sprijinit de lege, care permite ANAF, şi e soluţie agreată, că la constatarea nedepunerii prima sancţiune va fi un avertisment scris. Apoi, dacă situaţia semnalată nu e reglată de contribuabil, ANAF trece la amenzi.(http://www.economica.net/declaratia-600-pe-intelesul-tuturor-cum-trebuie-s-o-completezi-plata-trimestriala-minima-2-000-de-lei-expertii-ministerului-de-finante_148901.html#ixzz54YZJBzP4)

În bază declarației 600 depuse de PFA, organul fiscal va emite formularul 610 - Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice, document ce va însoțit și de o anexă - Situație privind stabilirea CAS și CASS, defalcată pe cele 12 luni ale anului. 

Odată stabilite contribuțiile prin decizii de impunere, acestea vor fi plătite trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Ținând cont de calendarul zilelor libere legale din 2018, rezultă că termenele de plată din acest an vor fi:26 martie;25 iunie;25 septembrie;21 decembrie. 

(https://www.avocatnet.ro/articol_47312/PFA-2018-Formularul-600-trebuie-depus-la-Fisc-pan%C4%83-pe-31-ianuarie-pentru-stabilirea-CAS-%C8%99i-CASS-de-achitat-anul-acesta.html)

Utile:

Declaratia 600 si anexa cu instructiunile de completare: https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/600_OPANAF_4140_2017.pdf

Call center ANAF: 031.403.91.60 

Autor :  Lidia Olaru


1 Raspunsuri pentru Sinteza Declarației 600 -ANAF - 2018 - Cine, ce și când declara/plătește ?
Incarcare comentarii...
Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
ACCEPT